OGŁOSZENIA - ZAPYTANIA OFERTOWE

To jest archiwalna wersja strony z dnia 29.12.2022, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: korekta błędy

DOSTAWA DWUSPADOWEJ ESTRADY MOBILNEJ
DLA BIALSKIEGO CENTRUM 
KULTURY IM. B. KACZYŃSKIEGO
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Kliknij na link aby pobrać wszystkie dokumenty 

=====================================================

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy

Zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy

Zał. nr 3 do SWZ - formularz oferty

Zał. nr 4 do SWZ - oświadczenie dot. warunków udziału

Zał. nr 5 do SWZ - oświadczenie dot. podstaw wykluczenia

Zał. nr 6 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

Zał. nr 7 do SWZ - oświadczenie dot. gr. kapitałowej

Zał. nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów

Zał. nr 9 do SWZ - wzór wykazu dostawOpublikował: Robert Sozoniuk
Publikacja dnia: 29.12.2022, 18:48
Dokument oglądany razy: 3 003
Podpisał: Robert Sozoniuk
Dokument z dnia: 29.12.2022