Informacji dotyczące ogólnej klauzuli informacyjnej

To jest archiwalna wersja strony z dnia 08.02.2023, 17:26.
Zmieniona z powodu: oferta pracy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych

Administratorem danych osobowych jest Bialskie Centrum Kultury, ul. Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 341 67 12, e-mail: sekretariat@bck24.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie legalnie. Możliwe przypadki zebraliśmy w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Uwagi

Organizacja zajęć, warsztatów, projektów lub konkursów.

art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielona zgoda.

Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, niezbędnym do uczestnictwa.

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące wydarzeń, np. publikowanie informacji lub zdjęć w internecie.

art. 6 ust. 1 lit a RODO - udzielona zgoda.

Podanie danych jest warunkiem umownym. Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy publikować informacji i zdjęć Twojego dziecka.

Zawarcie lub realizacja umowy zlecenia, umowy o dzieło.

art. 6 ust. 1 lit b RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Podanie danych jest warunkiem umownym. Jeśli nie wyrazisz zgody, informacje lub wizerunek dziecka nie będą przedmiotem publikacji.

Ochrona mienia poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego

art. 6 ust. 1 lit e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 50 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Przetwarzany jest wizerunek osoby zarejestrowanej poprzez monitoring wizyjny BCK.Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pamiętaj, że nie zawsze będzie możliwa realizacja każdego z tych praw.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będziemy przechowywać:

  • do czasu wycofania zgody;

  • do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;

  • wizerunek zarejestrowany przez monitoring wizyjny do 30 dni;

  • w pozostałych przypadkach maksymalnie przez okres 5 lat.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: k.dolega87@gmail.com

Inne informacje

Dane osobowe możemy przekazywać instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankom w przypadku rozliczeń, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne) a w przypadku gdy zajdzie taka konieczność również innym upoważnionym instytucjom (np. Policja). Danych nie przekazujemy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Podpisał: Robert Sozoniuk
Dokument z dnia: 29.12.2022
Dokument oglądany razy: 599
Opublikował: Robert Sozoniuk
Publikacja dnia: 29.12.2022, 13:19
Wydruk ze strony: 1.bck24.pl z dnia: 24.05.2024 00:28:05
www.MegaBIP.pl