INFORMACJE

DOSTAWA DWUSPADOWEJ ESTRADY MOBILNEJ
DLA BIALSKIEGO CENTRUM KULTURY IM. B. KACZYŃSKIEGO
W BIAŁEJ PODLASKIEJ


Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ tryb podstawowy

Zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy

Zał. nr 3 do SWZ - formularz oferty

Zał. nr 4 do SWZ - oświadczenie dot. warunków udziału

Zał. nr 5 do SWZ - oświadczenie dot. podstaw wykluczenia

Zał. nr 6 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

Zał. nr 7 do SWZ - oświadczenie dot. gr. kapitałowej

Zał. nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów

Zał. nr 9 do SWZ - wzór wykazu dostaw


DOKUMENTY DO POBRANIA:

=====================================================

Kliknij na link aby pobrać wszystkie dokumenty 

http://pliki.bck24.pl/BIP/SCENA_MOBILNA/

=====================================================


DOSTAWA DWUSPADOWEJ ESTRADY MOBILNEJ DLA BIALSKIEGO CENTRUM KULTURY IM. B. KACZYŃSKIEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

DOKUMENTY DO POBRANIA:

=====================================================

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

===========================================================================

Opublikował: Robert Sozoniuk
Publikacja dnia: 05.04.2023, 12:52
Dokument oglądany razy: 1 148
Podpisał: Robert Sozoniuk
Dokument z dnia: 29.12.2022